Dobrodošli na spletni strani Krajevne skupnosti Čemšenik.

Zbiranje nevarnih odpadkov - OBVESTILO

Krajevna skupnost Čemšenik

V petek 21. 04. 2017 avtobusna postaja Čemšenik - zbiranje nevarnih odpadkov iz gospodinjstev v letu 2017 v občini Zagorje ob Savi.

Nevarni odpadki iz gospodinjstev so vse snovi, ki imajo vsaj eno od naštetih lastnosti: so strupeni, škodljivi zdravju, jedki, dražljivi,
vnetljivi, oksidativni, eksplozivni ali nevarni za okolje. To so: odpadna jedilna olja, motorna olja, barve, laki, hladilna tekočina, škropiva,
topila, pesticidi, zdravila, kemikalije,
lepila, kozmetični izdelki, fluorescentne žarnice, živosrebrni termometri, fotokemikalije, akumulatorji, baterije ipd..