Dobrodošli na spletni strani Krajevne skupnosti Čemšenik.

Zbiranje nevarnih odpadkov iz gospodinjstev v letu 2018 v Občini Zagorje ob Savi

Nevarni odpadki iz gospodinjstev so vse snovi , ki imajo vsaj eno od naštetih lastnosti: so strupeni, škodljivi zdravju, jedki, dražljivi, vnetljivi, oksidativni, eksplozivni ali nevarni za okolje. To so: odpadna jedilna olja, motorna olja, barve, laki, hladilna tekočina, škropiva, topila, pesticidi, zdravila, kemikalije, lepila, kozmetični izdelki, fluorescentne žarnice, živosrebrni termometri, fotokemikalije, akumulatorji, baterije ipd.

 

TERMINI IN LOKACIJE ZBIRANJA NEVARNIH ODPADKOV IZ GOSPODINJSTEV S PREMIČNO ZBIRALNICO (izvajalec SAUBERMACHER SLOVENIJA d. o. o.)

 

Datum zbiranja                            čas zbiranja                           lokacija

petek 13. 4. 2018                    14.00 - 15.00                             Šentgotard - šola

                                              15.15 - 16.15                             Čemšenik - pošta

                                              16.45 - 17.45                             Šentlambert - gasilski dom

                                              18.00 - 19.00                             Tirna - AP Tirna

sobota 14. 4. 2018                   08.00 - 09.00                             Kotredež - gasilski dom

                                              09.15 - 10.15                             Zagorje - parkirišče novi VDC

                                              10.30 - 11.30                             Zagorje - parkirišče LO

                                              11.30 - 12.30                             Zagorje - AP Stari trg

                                              12.45 - 13.45                             Zagorje - parkirišče Komunala

                                              14.15 - 15.15                             Podkum

                                              15.45 - 16.45                             Kisovec - parkirišče KS Kisovec

                                              17.00 - 18.00                             Mlinše - parkirišče KS Mlinše

                                              18.15 - 19.15                             Izlake - gasilski dom

 

                                                                                                                    KOMUNALA ZAGORJE d. o. o.