Dobrodošli na spletni strani Krajevne skupnosti Čemšenik.

Začelo se bo! Sanacija cerkve, ...

Krajevna skupnost Čemšenik

SPOŠTOVANE KRAJANKE IN KRAJANI ČEMŠENIKA

Začelo se bo! Sanacija cerkve, opornega zidu, urejanje centra Čemšenika.

Lahko rečemo, se je že začelo:

Dosedanji posegi:

  • od oktobra 2016, je zaprta farna cerkev v centru Čemšenika, bogoslužje in vsi cerkveni obredi se izvajajo v župnišču v Čemšeniku
  • v maju je bilo prekopanih in prestavljenih osem grobov iz pokopališča pri cerkvi na novi del pokopališča (štirje grobovi so bili prestavljeni že leta 2014)
  • s prostovoljnim delom je bila v maju izpraznjena notranjost cerkve
  • izdelani so projekti za sanacijo opornega zidu
  • izdelani so projekti za sanacijo cerkve

       Naslednji postopki:

  • predviden začetek rušenja objektov Skokove hiše ter izvedba zgornjih horizontalnih drenaž, ter izvedba predvidenega kanalizacijskega in vodovodnega sistema
  • varovalni ukrepi na objektu cerkve
  • izvedba konstrukcijske ojačitve opornih zidov

Opozorilo in prošnja

V centru Čemšenika se bo v kratkem odprlo gradbišče, zato Vse krajane Čemšenika in Vse, ki ste kakor koli povezani s Čemšenikom, prosimo za strpnost, da z veliko mero razumevanja sprejmete zapore cest, ki so predvidene in bomo o njih sproti poročali, da bo lahko delo potekalo nemoteno.

Žal zaradi navedenega v okolici Prosvetnega doma in Športnega igrišča v Čemšeniku letos NE BO mogoče izvajati oratorija.

Težje dostopen ali onemogočen bo tudi dostop do pokopališča ob cerkvi. 

Iskreno se zahvaljujemo za Vaše razumevanje, strpnost in Vašo pomoč, kajti le s skupnimi močmi bomo kos temu velikemu projektu.

 

                                                                                                                                                       SVET KS ČEMŠENIK

 

KRAJEVNA SKUPNOST ČEMŠENIK

Čemšenik 5, 1413  Čemšenik, tel. 030 219 661

e-mail:  ks@cemsenik.si, www.cemsenik.si