Dobrodošli na spletni strani Krajevne skupnosti Čemšenik.

Razgledni stolp na Čemšeniški planini

Krajevna skupnost Čemšenik

Na sedežu Občine Zagorje ob Savi in na sedežu KS Čemšenik je od danes do 31. avgusta 2021 javno razgrnjen dopolnjen osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za razgledni stolp na Čemšeniški planini. V času javne razgrnitve dokumenta, ki ga je izdelalo podjetje Savaprojekt iz Krškega, je mogoče dajati pripombe in predloge na razgrnjen dopolnjen osnutek.

Pripombe in predloge lahko zainteresirani podajo pisno kot zapis v knjigo pripomb in predlogov na mestu javne razgrnitve, pisno na naslov Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, ali po elektronski pošti na naslov obcina.zagorje@zagorje.si, pri čemer morajo v rubriki »zadeva« navesti ključne besede »Pripombe na OPPN za razgledni stolp na Čemšeniški planini«.

V času javne razgrnitve bo Občina Zagorje ob Savi organizirala tudi javno obravnavo. Ta bo v sejni sobi upravne zgradbe (3. nadstropje) v sredo, 25. avgusta 2021, ob 16. uri.

V prostorih Občine Zagorje ob Savi je treba upoštevati veljavne ukrepe za zajezitev širjenja okužb novega koronavirusa.

Gre za potrebno pridobivanje dokumentacije pred načrtovano gradnjo razglednega stolpa na Čemšeniški planini, ki bo visok okoli 35 metrov, s 24 kvadratnih metrov veliko razgledno ploščadjo, ta pa bo lahko hkrati sprejela do 20 obiskovalcev. Stolp, ki bo, z izjemo betonske temeljne plošče, v celoti iz masivnega lesa, je načrtovan v osmih etažah.

Ker se s Čemšeniške planine odpirajo eni najlepših pogledov na bližnja in nekoliko bolj oddaljena hribovja, ob lepem vremenu vse do Triglava, bo stolp tako popestril turistično ponudbo v občini, nenazadnje pa bo imel tudi pomembno izobraževalno vlogo, saj v Zagorju računajo, da ga bodo obiskale domače šole in tiste, ki bodo izvajale program šole v naravi v bližnjem Centru šolskih in obšolskih dejavnosti na Prvinah.