Dobrodošli na spletni strani Krajevne skupnosti Čemšenik.

RAZGLAS SEZNAMA KANDIDATOV ZA VOLITVE ČLANOV SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI ČEMŠENIK

Na podlagi 41. člena in drugega odstavka 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) ter ob smiselni uporabi 60. in 61. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 54/07 – odl. US in 23/17) Občinska
volilna komisija Zagorje ob Savi objavlja naslednji:

              

 

Razglas seznama potrjenih kandidatur za župana na povezavi: http://www.zagorje.si in razglas seznama potrjenih list kandidatov za volitve članov občinskega sveta: http://www.zagorje.si