Dobrodošli na spletni strani Krajevne skupnosti Čemšenik.

Projekt RUNE

Krajevna skupnost Čemšenik

Spoštovani, krajanke in krajani!

V Sloveniji so številne lokacije, kjer še ni mogoč priklop na širokopasovno omrežje. To velja tudi za občino Zagorje ob Savi, zato se bodo v sklopu projekta RUNE (Rural Network Project), ki ga v Sloveniji izvaja podjetje RUNE Enia d.o.o., ta mesec lotili gradnje primarne trase optičnega omrežja. V praksi to pomeni, da bodo skopali jarke in položili mikrocevi, v katere bodo kasneje vpihnjeni optični kabli. Izvedba priključkov bo potekala po obstoječi infrastrukturi – če je zračna, po zraku, če je zemeljska, pa po zemlji. Najprej se bodo dela začela na relaciji Izlake – Kandrše, v roku nekaj mesecev pa še v drugih delih občine. Po zaključenih delih na primarnem delu omrežja, bodo začeli na omrežje priključevati gospodinjstva in pravne osebe, ki bodo predhodno naročili optični priključek. Uporabniki omrežja Rune bodo imeli možnost hitrosti prenosa do 10 gigabitov na sekundo, izbira ponudnika pa bo prepuščena izbiri posameznika. Zato ste vsa gospodinjstva, ki so uvrščena na seznam izgradnje, že prejela pošto z obrazcem, s katerim lahko naročite optični priključek Rune.
 

Na Občini Zagorje računajo, da bo projekt zaključen še letos. Primarni del trase bo gradilo podjetje Kabelnet, ki ima s tovrstno gradnjo dolgoletne izkušnje. Vrednost naložbe, s katero bodo na območju občine Zagorje zgradili okoli 70 kilometrov širokopasovnega omrežja, je ocenjena na 5 milijonov evrov.
 

To so zasebna sredstva, ki so zavarovana s poroštvi EU (Sklad CEBF). Lokacije belih lis, ki niso vključene v projekt RUNE, pa naj bi se pokrile s širokopasovnim omrežjem, s podporo nepovratnih sredstev EU in Ministrstva za javno upravo.

Novozgrajeno optično omrežje bo izhajalo iz aktivne dostopne točke AAN, ki je predvidena v Čemšeniku. Od tukaj se bodo napajale različne veje, ki bodo zagotavljale optično omrežje v drugih krajevnih skupnostih občine Zagorje ob Savi (in nekaterih delih sosednjih občin).  

Veje optičnega omrežja bodo izvedene z zemeljsko povezavo z optičnimi kabli do vsakega posameznega PAN-a. Nova TK kabelska kanalizacija se deli na zahodni, južno-zahodni, južni in vzhodni del.

Trase potekajo po lokalnih cestah in javnih poteh, kjer se glede na razmere spreminja tehnologija izkopa in del cestnega telesa. Kjer poseg v cestno telo ni mogoč oz. je trasa načrtovana po drugih zemljiščih, bo investitor pridobival služnosti lastnikov zemljišč. Po prvih informacijah naj bi se izvajalec posluževal izkopa s frezo, ki koplje kanal širine 15 cm in globine do enega metra. V nekaterih primerih bo izvajalec posegal po podvajanju z daljinsko vodeno garnituro po metodi HDD.

Trase v KS Čemšenik in Šentgotard:

  1. veja trase poteka iz nove AAN točke (Čemšenik) v smeri Dobrljevo -  Brezje – Orehovica; Brezje – Šentgotard – Hrastnik pri Trojanah – Občina Lukovica.
  2. Veja trase  poteka iz nove ANN točke (Čemšenik) v Razbor pri Čemšeniku – Jesenovo – Križe – Občina Trbovlje; Razbor pri Čemšeniku – Loke; Razbor pri Čemšeniku – Zaloka – Jesenovo – Rove.

V praksi projekt predstavlja gradnjo optičnega omrežja, ki ga bodo kasneje lahko uporabljali ponudniki telekomunikacijskih storitev za nudenje storitev, ki potekajo preko optičnega vlakna. Ena od prednosti optičnega priključka RUNE torej je, da omogoča prosto izbiro in menjavo ponudnika storitev.

Vse dodatne informacije glede izvajanja del in priklopov lahko dobite na:

https://www.ruralnetwork.eu/sl/

Center za pomoč uporabnikom: 01 235 15 30

E-naslov: rune-si@ruralnetwork.eu

Obrazec za povpraševanje po RUNE priključku ter povezavo do spletnega obrazca https://www.eurocon.si/obrazeczapovpra%C5%A1evanje. Na podlagi izpolnjenega in poslanega obrazca bodo občani prejeli pogodbo in soglasje za izvedbo del.

S spoštovanjem!

Občina Zagorje ob Savi in KS Čemšenik