Dobrodošli na spletni strani Krajevne skupnosti Čemšenik.

Policisti opozarjamo na drzne tatvine v vaših domovih

Krajevna skupnost Čemšenik

Na   Policijski   upravi   Ljubljana   opažamo   pojav  drznih  tatvin  iz stanovanjskih  hiš, ki jih storilci izvršujejo na zelo prefinjen in pretkan
način,  oškodovance  pa  zavedejo  do  te  mere, da preteče kar nekaj časa, preden  ugotovijo, da so bili okradeni. O omenjenih dogodkih smo že večkrat
poročali  tudi  v  medijih,  vendar  opažamo  da so ljudje še vedno premalo previdni  ali  pozorni  do neznancev, ki prihajajo na njihove domove in jih
ogovorijo. Žrtve pa so predvsem starejši občani. Storilci žrtev zamotijo s pogovorom  (bodisi  da  so  serviserji,  bodisi  da so prišli odkupit staro
železo,  da  prihajajo  iz  elektro  službe  in si ogledujejo teren, kje bi postavili  nove  daljnovode,   da bodo opravljali sanacijo odtokov itd.) in jih  tako  zvabijo iz hiše ali od hiše, tako da je nimajo več pod nadzorom. Njihovo odsotnost  takrat  izkoristijo  drugi  storilci in v času pogovora vstopijo  v hišo, pregledajo notranjost in odtujijo v večini primerov denar ter  nakit. Storilci kraj nato zapustijo hišo, tisti ki pa je zamotil žrtev pa  se  vljudno poslovi in zapusti kraj. Največkrat se do hiše pripeljejo z vozilom in tako kraj tudi zapustijo.

Občanom  tako svetujemo, da imajo osebe, ki so prišle do njih nenapovedano, ves  čas  pod nadzorom in jih brez potrebe ne vabijo v prostore. Vedno  naj zaklenejo  hišo,  ko to zapustijo, ključ pa naj vzamejo s seboj, pa če tudi »stopijo  samo  za  vogal«.  Ob  tem  pa  naj  bodo  pozorni  na videz oseb (oblačila,  govor,  posebnosti)  ter  vozilo  s  katerim  so  se pripeljali (znamko, barvo, tip in reg. št. vozila).

V  kolikor kljub previdnosti postanejo žrtev kaznivega dejanja priporočamo, da takoj obvestijo policijo na št. 113 ali najbližjo policijsko postajo.

V  večini  primerov  so  oškodovanci  starejše osebe, ki jih storilci lažje zmedejo.  Nekaterim  poberejo  tudi vse prihranke in je teža dejanj zato še toliko  večja.  Svojce  starejših  oseb,  sosede ali druge prosimo, da se o načinu  izvrševanja  tovrstnih  kaznivih  dejanj  pogovorijo  s  starejšimi osebami in jim predstavijo opisan način delovanja storilcev ter preventivne ukrepe."

Več na:
https://www.policija.si/svetujemo-ozavescamo/varnost-osebnega-premoenja/100133-policisti-opozarjamo-na-drzne-tatvine-v-vasih-domovih

Kako ukrepati, da ne postanete žrtev tatov?
• Bodite pozorni na sumljiva vozila in osebe v okolici svojega doma ter o tem obvestite policijo na telefonsko
številko 113.
• Vedno zaklepajte vrata, zapirajte okna in doma ne hranite večjih vsot denarja.
• Neznancev ne spuščajte v svoj dom.
• Pogovor z njimi opravite na varni razdalji (skozi okno, z balkona ipd.).
• V pogovorih s sumljivimi osebami vzbudite prepričanje, da niste sami doma.
• Na pojav takšnih oseb opozorite sosede.
• Ko vas ni doma, imejtev hiši oziroma stanovanju prižgano luč in se dogovorite s sosedi, naj bodo pozorni
tudi na vaš dom.


Kako ukrepati, če postanete žrtev tatov?
• Obvestite policijo na telefonsko številko 113.
• Zapomnite in zapišite si čim več podatkov o tatovih (opis zunanjega videza, uporabljeno vozilo, smer
odhoda ipd.).
• Do prihoda policistov ne hodite tam, kjer so se gibali tatovi, in ne premikajte predmetov, s katerimi so
bili ti v stiku.

Vir: Marjana Kolar Zgonec, pomočnica komandirja, PP Zagorje ob Savi