Dobrodošli na spletni strani Krajevne skupnosti Čemšenik.

Obvestilo volivcem na območju Krajevne skupnosti Čemšenik

Krajevna skupnost Čemšenik

Okrajna volilna komisija Zagorje ob Savi je dne 6. 4. 2018 sprejela Sklep o določitvi volišč na območju okrajne volilne komisije 611 - Zagorje ob Savi za izvedbo ponovnega glasovanja na zakonodajnem referendumu o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper, ki bo v nedeljo, 13. maja 2018, pri čemer je upoštevala določbo 79.a člena Zakona o volitvah v državni zbor, ki določa, da morajo biti vsa volišča dostopna invalidom.

Okrajna volilna komisija Zagorje ob Savi obvešča svoje volivke in volivce v Krajevni skupnosti Čemšenik, na območju naselij:

1. - Čemšenik - v celoti,

    - Dobrljevo - del, hišne št. od 1 do 31,

    - Brezje - v celoti,

    - Razbor pri Čemšeniku - v celoti,

    - Ržiše - v celoti,

    - Zabreznik - del, hišne št. 7, 8, 9,

ki glasujejo na volišču št. 020, katerega sedež je bil v prostorih Osnovne šole Čemšenik, Čemšenik 2, Čemšenik, da je  

NOV SEDEŽ VOLIŠČA ŠT. 020 V PROSTORIH PGD ČEMŠENIK, ČEMŠENIK 16, ČEMŠENIK.

 

2.  - Jesenovo - del, hišne št. od 1 do 20, 30, 31, 31 a, 31 b, 32, 32 a, 34, 35, 37, od 41 do 54,

     - Znojile - del, hišne št. od 18 do 28,

     - Vrhe - del, hišne št. od 7 do 11,

ki glasujejo na volišču št. 021, katerega sedež je bil v hiši Štrajhar Franca, Jesenovo 9, Čemšenik, da je

NOV SEDEŽ VOLIŠČA ŠT. 021 V PROSTORIH GOSTILNE ZALOKA, JESENOVO 31, ČEMŠENIK

                                                     Okrajna volilna komisija