Dobrodošli na spletni strani Krajevne skupnosti Čemšenik.

Lokalne volitve 2018

Krajevna skupnost Čemšenik

Pred nami so nove lokalne volitve. Župan Občine Zagorje ob Savi je na podlagi prvega ostavka 110. člena in prvega odstavka 111. člena ZLV za 18. november 2018 razpisal redne volitve v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Zagorje ob Savi. V skladu z razpisom in Rokovnikom za izvedbo volilnih opravil, so začeli roki za posamezna volilna opravila teči 3. septembra 2018.

Draga volivka, volivec imaš rad svoj domači kraj, ti ni žal proste ure, imaš ideje, zamisli, predloge … sprejmi kandidaturo svetnika ali predlagaj kandidata v Svet Krajevne skupnosti Čemšenik, tako bo tudi s tvojo pomočjo v kraju boljše, lepše ...

Liste kandidatov morajo biti predložene občinski volilni komisiji do 18. oktobra, vse o volitvah najdete na www.zagorje.si -  Lokalne volitve 2018.

Kako čas bliskovito teče, minila so štiri leta od zadnjih volitev. Če pogledamo nazaj ta štiri leta vidimo, da si svetniki prizadevamo in trudimo, da bi bilo življenje krajanov v KS Čemšenik boljše in lepše. Da želimo postoriti marsikaj, včasih nam uspe, drugič ne. Naj naštejem samo nekaj izboljšav:

Za bolj prijetno delovno okolje smo na začetku mandata v poslovnih prostorih KS prepleskali vrata in stene, zamenjali dotrajano pohištvo in nabavili nov računalnik. Oporni zid pod Zadružnim domom je bil v tako slabem stanju, da je ogrožal varnost zato je bilo potrebno, da se obnovi. Pomagali smo pri ureditvi odvodnjavanja meteornih vod na več cestah po KS in poleg gramoziranja še strojno urejali makadamske ceste.

Vsa leta pomagamo našim aktivnim društvom: pomoč Gasilskemu društvu pri nakupu motorne žage, financiranje  zamenjave luči na športnem igrišču Športnemu društvu in pomoč Prosvetnemu društvu pri obnovi stropa – knauf v prosvetnem domu.

S člani pokopališkega odbora  smo poskrbeli, za obnovo fasade in stebrov pri mrliški vežici ter za prekop grobov pri vhodu v cerkev in na zgornji strani cerkve.

Novembra bo dve leti od kar je zaradi varnosti zaprta cerkev Marije Vnebovzete v Čemšeniku. Po tem dogodku so še hitreje stekle vse aktivnosti za rekonstrukcijo in sanacijo župnijske cerkve ter za sanacijo plazu in konstrukcijsko ojačitev opornega zidu v območju ceste. Občina Zagorje ob Savi je po uspešni kandidaturi na državnem razpisu takoj sredi leta 2017 aktivno pristopila k reševanju zahtevne sanacije plazu. Čemšenik je postalo veliko gradbišče, vendar vsi posegi so bili z namenom, da se ohrani naša zgodovina in da se odpravijo vse nevarnosti, ki jih prinaša plaz za prebivalce Čemšenika. Danes Čemšenik počasi dobiva novo podobo, kraj bo poleg varnosti s sanacijo opornega zidu pridobil urejeno kanalizacijo, križišče, nova parkirna mesta in nova pokopna mesta. Svoj del je med posegom z zavarovanjem cerkve s podporno konstrukcijo in zategami prevzela tudi nadškofija. Po prvomajskih praznikih so v Čemšenik prišli arheologi in začeli z odkopavanjem tal v cerkvi Marije Vnebovzete. Izkazalo se je namreč, da so pod njimi ostanki grobov, grobnic. Tako je sedaj potrebno počakati arheologe, da zaključijo z odkopavanjem, nakar se bo lahko pristopilo k obnovi cerkve.       

Datum 1. september 2016 pomeni za Čemšenik zgodovinski dan, kajti s tem dnem je v prostorih PŠ Čemšenik uspešno zaživel oddelek vrtca. Vrtec danes obiskuje 19 malčkov. Veseli smo, da se tudi število učencev v PŠ počasi povečuje. Letos šolo obiskuje 25 učencev.

Veliko izboljšav je bilo narejenih, veliko je še želja, potreb …

Predsednica in Svet KS