Dobrodošli na spletni strani Krajevne skupnosti Čemšenik.

Izhodišča za pripravo OPPN za razgledni stolp na Čemšeniški planini

Krajevna skupnost Čemšenik

Spoštovani!Občina Zagorje je ob Savi je na pobudo Krajevne skupnosti Čemšenik in ob podpori krajanov in različnih društev v občini pristopila k pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN) za umestitev razglednega stolpa na Čemšeniški planini. Vabimo vas, da s predlogi in morebitnimi pripombami sodelujete že v najzgodnejši fazi priprave OPPN, torej v fazi izhodišč za pripravo OPPN, ki so objavljena na spletni strani Občine Zagorje ob Saviwww.zagorje.si.Vaše predloge in pripombe na izhodišča za pripravo OPPN nam lahko do vključno 25. septembra 2020posredujete po e-pošti na naslov: obcina.zagorje@zagorje.siali po navadni pošti na Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi.

 

Več na: Občina Zagorje