Dobrodošli na spletni strani Krajevne skupnosti Čemšenik.

,,Zbiranje vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo na kmetijskih pridelkih zaradi posledic suše v letu 2022,,

Krajevna skupnost Čemšenik

Spoštovani.

Občina Zagorje ob Savi je danes na spletni povezavi https://www.zagorje.si/objava/663803 objavila novico ,,Zbiranje vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo na kmetijskih pridelkih zaradi posledic suše v letu 2022,,.

Rok za oddajo vlog je 21. 9. 2022.

Občina Zagorje ob Savi obvešča oškodovance, ki so utrpeli škodo na kmetijskih pridelkih zaradi posledic suše v letu 2022, da lahko le-to prijavijo na predpisanem obrazcu (Obrazec 2) najkasneje do srede, 21. 9. 2022.

Obrazec 2 je skladno s sklepom MORS, URSZR, št. 844-18/2022-13-DGZR, dostopen na spletnih straneh URSZR, najdete pa ga tudi v priponki tega obvestila, skupaj s primerom izpolnjene tabele z oceno škode.

Izpolnjene in podpisane obrazce s strani oškodovanca je potrebno oddati na naslov: Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, najkasneje do srede, 21. 9. 2022.

Škodo naj prijavljajo le tisti oškodovanci, ki so dejansko utrpeli škodo. Pogoj je tudi, da so oškodovanci vpisani v register kmetijskih gospodarstev oz. imajo številko KMG-MID. Navedene površine in kulture morajo biti skladne s podatki v subvencijski vlogi oz. z zadnjim izpisom iz registra kmetijskih gospodarstev, če vloga v letošnjem letu ni bila oddana.

Za dodatne informacije lahko pokličete na telefonsko številko 03 56 55 713 (Damir KOZOLIĆ).