Dobrodošli na spletni strani Krajevne skupnosti Čemšenik.

»Očistimo Slovenijo 2018«

Krajevna skupnost Čemšenik

»Ti veš in jaz vem. Zemlja ni tvoja, ni moja.

Dana nam je na posodo.

 

SPOŠTOVANE KRAJANKE IN KRAJANI!

Bogastvo narave je: čista in zdrava voda, čist in zdrav zrak ter čisto in zdravo okolje. Da pa tega bogastva ne bi brezobzirno uničevali, se bomo tudi letos priključili in sodelovali pri slovenski in mednarodni prostovoljski okoljski akciji »Očistimo Slovenijo 2018«, ki jo organizirajo člani društva Ekologi brez meja. Novost akcije je, da bo istočasno potekala v več kot 150 državah celega sveta. Skupni cilji so odstranjevanje odpadkov iz narave, druženje in ozaveščanje ljudi. Končni cilj projekta je zavedanje, da je najboljši odpadek tisti, ki sploh ne nastane, če pa že, odpadke ločujmo in jih ne odvrzimo v naravo.

V soboto, 15. septembra 2018, ob 8. uri zjutraj.

Člani sveta KS Čemšenik, predsedniki društev, bodo prejeli osnovne potrebščine (vreče, rokavice) in po vaseh oz. zaselkih izpeljali čistilno akcijo.

Naj bo čistilna akcija povezava in druženje, zato poleg odraslih k sodelovanju vabimo mladino in otroke saj bo v njih s tovrstnim dejanjem rasla zavest o bolj čistem in zdravem okolju.

Vabimo vse, ki vam je skrb za okolje pomembna. Vnaprej hvala za vašo pripravljenost in pomoč.

Svet KS Čemšenik